تگ - هدف

مثلث محتوایی چیست؟

مثلث محتوایی چیست؟ برای تولید محتوای تخصصی، فاکتورهای زیادی وجود دارد. شاید فکر کنید که این جمله خیلی اغراق آمیز است. اما در واقع فاکتورهای تولید محتوای خوب، بی‌نهایت است. یک محتوای یونیک ترکیبی از معنا، ساختار و نوشتار است. هر یک از این موارد دنیای بی انتهایی دارد. لذا تولید محتوا صرفا نوشتن نیست....